• 26 mei 2014
In artikel 38 van de CAO wordt gesproken over een branche-erkend vakdiploma. Wat is dat nu eigenlijk ? En wat betekent dit voor mij of mijn organisatie? Art. 38 (lid 1 en 2)
  1. Er is sprake van contractswisseling als een werkgever een object verwerft door een heraanbesteding. Onder heraanbesteding wordt ook verstaan een aanbesteding als gevolg van opzegging van het contract door het schoonmaak/glazenwassersbedrijf.
  2. Voorwaarden aanbieding De werkgever die door contractswisseling een object verwerft zal aan de werknemers die op het moment van de wisseling op het object werkzaam zijn een arbeidsovereenkomst aanbieden als: De werknemer tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam is; De werknemer die op of na 1 januari 2012 nieuw in dienst is getreden -anders dan door contractswisseling- beschikt over een door de branche erkend diploma.

Dit betekent dus concreet dat wanneer u een contract verliest de verwervende partij alle medewerk(st)ers die niet voldoen aan de voorwaarden geen arbeidsovereenkomst hoeft aan te bieden. Met andere woorden, dan is het aanbieden van een nieuwe werkplek direct uw probleem geworden. Ik hoef u niet te vertellen wat voor impact dat kan hebben op uw bedrijfsvoering.

Voor wat betreft dit art 38 betekent dat voor medewerk(st)ers die voor 1-1-2012 in dienst waren dat het oude vakdiploma nog geldig is. Alle medewerk(st)ers die na die datum in dienst zijn getreden geldt alleen het RAS- diploma nog. Dat betekent het RAS-diploma Basisvakopleiding ( basisopleiding ), of een RAS-diploma voor een specialistische opleiding. Voor artikel 36 gelden andere regels waar ik volgende keer op terug kom.

handtekening

Vakdiploma

Hoe dekt u zich in tegen dit risico ? Eigenlijk heel simpel. Ondanks dat het wellicht om ervaren schoonmakers gaat kunt u hen toch laten diplomeren. Na het volgen van de basisopleiding worden uw mensen door de RAS geëxamineerd. Dat kan en mag niemand anders doen om te voldoen aan de branche-erkenning. Na het goed afleggen van het examen ontvangt u van alle medewerk(st)ers het diploma en de betreffende cijferlijsten. U kunt deze kopiëren voor uw personeelsdossier en de diploma’s daarna uitreiken een de deelnemers. Dan bent u zeker voor dit deel ingedekt. De opleider kan u uiteraard meer vertellen over de details van opleiden en examineren en u daarbij natuurlijk ook helpen. U hoeft het wiel niet uit te gaan vinden.

Kosten

Eigenlijk zou natuurlijk iedere schoonmaker een opleiding gevolgd moeten hebben in uw eigen en in zijn/haar belang. Voor de kosten hoeft u het ook niet te laten. De RAS heeft naast de opleidingsverplichting ook in een zeer goede vergoedingsregeling voor vakopleidingen voorzien. Natuurlijk kost opleiden geld maar nu komt het mooie van dit traject: Per geslaagde deelnemer ontvangt u (voor de basisopleiding) een vergoeding in de kosten van € 500 per persoon van de RAS ! Daarnaast wordt het eerste examen van iedere werknemer gratis door de RAS afgenomen. Met andere woorden geen examenkosten, wel vergoeding, versus opleidingskosten. Als u een juiste keuze maakt ( en die weten wij wel natuurlijk ) dan is diplomeren voor de basisopleiding in principe kostenneutraal !

Inhoud

De basisopleiding voorziet in de basale kennis en vaardigheden die iedere schoonmaker zou moeten hebben en beheersen. Concreet worden zij beoordeeld op hun vaardigheden op gebied van stofwissen, moppen, schoonmaak van sanitair en schoonmaak van kantoorruimte. In grote lijnen wordt gekeken naar de werkwijze voor wat betreft efficiëntie, effectiviteit en ergonomie. Daarnaast dienen zij over een hoeveelheid theoretische kennis te beschikken die getoetst wordt. Overigens is het globaal 95% praktijk en 5 % theorie.

Meer informatie over artikel 38: http://www.cleantotaal.nl/artikelen/N6N263/Artikelen/Zet-rechter-artikel-38-Schoonmaak-CAO-buiten-spel-

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? U kunt contact met ons opnemen op 0344-653848 of info@carling.nl

Over dit blog

Door middel van dit blog willen wij u informeren en op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op gebied van opleidingen, innovaties en wetenswaardigheden binnen de schoonmaakbranche en Carling Opleidingen.

Twitter feed laden...