• 20 oktober 2014

“Wat is de rol van de RAS op gebied van opleidingen?” is een vraag die nogal eens gesteld wordt.  In dit artikel zal ik trachten de rol van de RAS (Stichting Raad voor de Arbeidsverhoudingen Schoonmaak en Glazenwassersbranche) nader te schetsen. De RAS doet natuurlijk veel meer dan alleen premies innen voor de branche. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisatie) spreken, na een veelal intensief onderhandelingstraject, een CAO af voor de branche. Voor alle schoonmaakbedrijven en werknemers zijn hierin de rechten en plichten vastgelegd.  (NB: alleen wanneer de CAO algemeen verbindend verklaard is) Nu weten we ook allemaal dat er toegezien moet worden op de naleving ervan. Die rol ligt bij de RAS, en dat is tevens, naast het vertalen van de afspraken uit de CAO, de belangrijkste taak. Daarnaast initieert en financiert de RAS activiteiten en projecten op gebied van arbeidsvoorwaarden, opleidingen en arbeidsomstandigheden. Nu duidelijk is dat de RAS toe moet zien op de naleving van de CAO is ook meteen duidelijk dat opleiden daar een onderdeel van is. De opleidingsverplichting is vastgelegd in de CAO en dus ziet de RAS toe op naleving van de artikelen waar iets gesteld is over opleidingen (met name art. 36 en 38). Om ook toe te kunnen zien dat u opleidt en ook opleidt met het juiste doel en resultaat heeft de RAS ook de eind- en toetstermen van de opleidingen omschreven. Daarin staat wat een cursist moet weten en kunnen om het examen met goed gevolg af te kunnen leggen en het diploma te mogen ontvangen. Mede omdat de RAS met de vergoedingsregeling schoonmaakbedrijven ondersteunt in de kosten van het opleiden wil men wel toezien op de kwaliteit en dus direct op het niveau van de opleidingen. Hoe kun je dat beter doen dan door zelf de examinering te verzorgen. Dan bewaak je kwaliteit van opleidingen en heeft iedereen met het vakdiploma dan ook echt verdiend. Zo houd het diploma ook in de toekomst zijn waarde ! Het traject:
  • uw mensen hebben een opleiding gevolgd
  • de RAS komt desgevraagd uw mensen examineren
  • bij voldoende presteren ontvangt de deelnemer het formele vakdiploma
  • de werkgever ontvangt de tegemoetkoming in de kosten van de RAS ( mits voldaan aan de voorwaarden )
  Natuurlijk is het zo dat alle regelingen en voorwaarden goed zijn vastgelegd en uitgewerkt. Wilt u daar meer over weten kunt u kijken op de links over de vergoedingsregeling en de  voorwaarden of op de website van de RAS. De RAS is niet alleen controleur in die zin maar ook een adviseur en heeft er alle belang bij dat alle schoonmaakbedrijven acteren en functioneren zoals dat is afgesproken in regelgeving en CAO. U kunt hen natuurlijk rechtstreeks benaderen met uw vragen: info@ras.nl of 073-6200460 .  

Over dit blog

Door middel van dit blog willen wij u informeren en op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op gebied van opleidingen, innovaties en wetenswaardigheden binnen de schoonmaakbranche en Carling Opleidingen.

Twitter feed laden...