• 12 september 2014
De luchtige titel doet recht aan het onbewuste gemak en nonchalance waarmee veel mensen omgaan met de risico’s van prikken, snijden en contact met lichaamssappen. In iedere schoonmaakomgeving bestaat een risico, uiteraard in zekere mate afhankelijk van de aard, bestemming en gebruik van het pand. prikaccidentEen prikincident kan een van de meest traumatische gebeurtenissen uit je werkbare leven worden. Het zal je maar gebeuren dat je een ernstige ziekte oploopt doordat je gewoon je  werk doet en jezelf ergens aan prikt. Toch gebeurt het vaker dan je zou denken. Ik denk dat ik u als werkgever niet hoef te vertellen dat dit ook voor uw bedrijf voor ernstige consequenties kan hebben. Instructie, preventie en handelen na incident zijn bepalend voor de (juridische - en financiële- ) nasleep. Onze ervaring in het land is dat er gevaarlijk weinig bekend is over dit onderwerp en de mogelijke gevolgen. Wat moet je nou doen als het gaat om beschermen tegen- en handelen na een prikincident. Natuurlijk geldt dat hetzelfde voor het contact met bloed of andere lichaamsvloeistof. Dat kan dezelfde desastreuze gevolgen hebben.   Preventie, zorg voor een goede instructie:
  • Zorg dat u medewerkers weten wanneer zij handschoenen moeten dragen en hoe ze deze moeten gebruiken.
  • Zorg dat uw medewerkers weten hoe ze om moeten handelen als zij scherpe en/of risicovolle voorwerpen moeten opruimen of schoonmaken
  • Zorg dat uw medewerkers weten hoe ze met vuilniszakken moet omgaan. Daar gaat veel meer fout dan u zou denken ! ( bijvoorbeeld bij platdrukken van zakken en zich vervolgens prikken/snijden aan de inhoud )
  • Zorg dat uw medewerkers weten hoe ze om moeten gaan met het verwijderen van ontlasting, urine of braaksel
  • Zorg dat uw medewerkers weten dat verplicht zijn de beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk te gebruiken.
  • enz enz
Handelen na een incident:
  • Zorg dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen als zij zich toch ergens aan prikken/snijden of in contact komen met lichaamssappen.
  • Zorg dat uw leidinggevenden precies weten wat zij moeten doen als een medewerker zich meldt met een prikincident.
Ik kan u een goede instructie alleen maar aanraden, in het belang van de mens en in het belang van uw organisatie. Natuurlijk is dit item slechts een prikkel voor u om zich er eens in te verdiepen. De complete informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de RAS. Om uw medewerkers te instrueren kunt u zelfs de folder gratis aanvragen bij de RAS.  

Over dit blog

Door middel van dit blog willen wij u informeren en op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op gebied van opleidingen, innovaties en wetenswaardigheden binnen de schoonmaakbranche en Carling Opleidingen.

Twitter feed laden...