• 22 augustus 2014
“Weinig zinvol maar het moet vanuit de CAO” horen we bij schoonmaakbedrijven nog wel eens voorbij komen! “Ik maak al jaren schoon en dan gaan ze me nu zeker vertellen dat ik het niet goed doe ?”  is een aanname die we nog wel eens bij deelnemers zien. Ik kan beide gevoelens enigszins begrijpen als je niet weet wat de basisopleiding eigenlijk inhoudt en wat er allemaal aan de orde komt. Deze 2 misvattingen wil ik met dit artikel graag uit de wereld helpen. Natuurlijk bevat de basisopleiding een 4-tal onderwerpen die op vaktechnisch gebied veel aandacht krijgen.
 • Stofwissen
 • Moppen
 • Sanitaironderhoud
 • Kantooronderhoud met stofzuigen
Met daarbij de nodige periodieke werkzaamheden. Over de technische kant van de inhoud gaan we in een volgend artikel verder uitweiden. Ik heb enkele schoonmaakbedrijven gevraagd waarom zij alle medewerkers opleiden en niet alleen diegenen die zouden moeten conform cao. We zien namelijk ook heel veel deelnemers die al een “ouder”vakdiploma hebben. Dat voldoet voor de CAO nog wel. En toch nemen ze weer deel. Natuurlijk weet ik het antwoord wel, maar als ik het vertel zou dat op een commercieel praatje kunnen lijken. Dat wil ik niet met deze artikelen. De basisvakopleiding voorziet niet alleen in technische aspecten van ons vak maar is veel breder.  Ik noem een aantal competenties die aan de orde komen :
 • Communicatie
 • Trots
 • Waardering door werkgever
 • Zelfwaardering
 • Kwaliteitsbewustzijn
 • Inzicht in relatiebeheer
 • Omgang met collega’s en leidinggevenden
En we maken er een aantal leuke, gezellige en leerzame dagen van. Uiteindelijk maken we zeer zelden mee dat iemand achteraf zegt dat het zonde van de tijd is geweest. Iedereen leert bij in de basisopleiding, in welke mate verschilt per persoon. Dat merken onze opdrachtgevers ook na de eerste groepen en dan gaat het bewustzijn van de voordelen van opleiden een aanjagende kracht genereren. Niet alleen de werkgever hecht er meer waarde aan, maar medewerkers melden zich spontaan aan nadat zij van collega’s horen hoe de opleiding bevallen is. Hieronder leest u hoe een aantal van onze opdrachtgevers denken over de voordelen van het opleiden:  

Schoonmaakbedrijf Vlietstra

"Schoonmaakbedrijf Vlietstra voert een actief opleidingsbeleid, aangezien wij graag zien dat onze mensen worden opgeleid. Niet alleen omdat het vastgelegd is in de CAO, maar zeker ook als een toegevoegde waarde voor onze medewerkers en de bedrijfsvoering. Ook de medewerkers die al langer in dienst zijn en nog niet opgeleid zijn, bieden wij de basisopleiding aan. De opleiding wordt veelal op onze regiokantoren georganiseerd door Carling Opleidingen. Onze medewerkers leren in een goede sfeer, samen met collega’s, de kneepjes van het schoonmaakvak, want schoonmaken is echt een vak! Tevens leren onze medewerkers onder andere in de juiste houding te werken, waardoor ze zichzelf ook een dienst bewijzen, aangezien er minder snel nek-, schouder- en rugklachten zullen optreden. De praktijkgerichte opleiding van Carling Opleidingen geeft bijna altijd een 100% slagingspercentage en onze medewerkers voelen zich zeer gewaardeerd met hun diploma! Inmiddels is 62% van ons huidige personeelsbestand opgeleid en zullen er in het najaar weer een aantal groepen opgeleid worden! Opleiden loont echt!" Griet Eisma, Hoofd P & O www.smb-vlietstra.nl  

De Toekomst Schoonmaakbedrijven

isolde-huijbregts"Kwaliteit, goed opgeleide medewerkers en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers vinden wij belangrijk. Schoonmaak is een vak. Vandaar dat wij veel aandacht besteden aan het opleiden van onze medewerkers. Het volgen van de basisvakopleiding is niet alleen leerzaam op het vakgebied, er wordt ook de nodige aandacht besteed aan hoe men op een gezonde manier het werk doet. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan teambuilding en de betrokkenheid van de medewerkers." Isolde Huibregts, Directeur HRM www.toekomstschoonmaakbedrijven.nl

De Lelie Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij

william-de-haas "Investeren in opleiding/training is niet alleen vanuit de verplichting van de CAO.  De Lelie stelt niet voor niets “uw waardering, onze motivatie!”. De wisselwerking is naar klant én naar medewerkers en laat zien op het vlak van opleiden dat geschoolde medewerkers oprecht trots en met opgeheven hoofd werken. Ze oefenen een vak uit waarvoor scholing is gevolgd. Het imago speelt een onmisbare rol, het werken met mensen, zowel personeel/klant betekent door scholing ook binden.Het imago nadat het diploma behaald is doet erg veel.  Daarnaast is door de ontwikkeling van kennis ook de nodige flexibiliteit aanwezig om bij uitval van collega’s snel te schaken en/of te laten doorstromen. De huidige tijd verlangt immers snel acteerwerk naar relaties en dan is ingeval ad-hoc werk het prettig als niet alleen de leiding maar ook uitvoerenden vertrouwd en met kennis van zaken de schoonmaakwerkzaamheden kunnen uitvoeren. In onze visie telt ook dat investeren in mensen dit de duurste factor is en het aanbieden van scholing zich terugbetaalt in vertrouwen en continuïteit. Het opleiden is dan ook een lust en geen must!" William de Haas, Directeur www.delelieschoonmaak.nl  

Effektief Groep

patrick-reinders"Wij kiezen er voor om een platte organisatiestructuur te hebben. We leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie en daarom vinden we het van belang dat een ieder goed weet wat hij of zij moet doen en hoe taken uitgevoerd moeten worden. Goede opleiding draagt daar aan bij. Medewerkers die weten hoe ze een taak of probleem aan moeten pakken hebben minder sturing nodig en werken zelfstandiger. Dat is vooral prettig bij resultaatgerichte contracten. Daar wordt immers meer initiatief en zelfstandigheid van medewerkers verwacht. Het is goed om te zien dat medewerkers die dankzij opleiding over zelfvertrouwen beschikken ook beter functioneren. Daarbij zien we binnen onze organisatie een relatief laag verzuim en verloop percentage. We zijn van mening dat opleiding één van de oorzaken hiervan is. Enerzijds doordat medewerkers getraind worden in veilig werken en anderzijds doordat er aandacht voor mensen is." Patrick Reinders, Eigenaar www.effektiefgroep.nl

Over dit blog

Door middel van dit blog willen wij u informeren en op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op gebied van opleidingen, innovaties en wetenswaardigheden binnen de schoonmaakbranche en Carling Opleidingen.

Twitter feed laden...