• 6 juni 2014
De naam “basisopleiding” zegt eigenlijk alles. Toch is er veel onduidelijkheid over de feitelijke inhoud van de opleiding en het examen. De kreet “Basisvakopleiding” is een veelgebruikte term. Schoonmaak is een vak, en het is nog eens een zwaar beroep ook nog. Logisch dat vereist is dat mensen die instromen goed voorbereid worden op die zware baan. Voorheen had je per discipline in onze branche ( schoonmaak, glas, gevel, food, vloeren etc ) 1 opleiding en dat was de vakopleiding. Steeds vaker worden opleidingen uitgesplitist in een basisopleiding en aanvullende opleidingen. Dit om iedere deelnemer te kunnen scholen naar het niveau dat passend is bij de medewerker en zijn of haar functie. Een voorman zal bijvoorbeeld meer dienen te weten en te kunnen dan een uitvoerende. Zo bestaan er :
 • Basisvakopleiding algemene schoonmaak (in de volksmond “de basisopleiding”)
 • Basisvakopleiding vloeronderhoud
 • Basisvakopleiding vliegtuigreiniging
 • Basisvakopleiding food
We gaan het nu hebben over de meest bekende een aansprekende, Basisvakopleiding algemene schoonmaak ( in de volksmond de basisopleiding ) Deze opleiding is ook de opleiding die bedoeld wordt in artikel 36 van de CAO. Het woord “basisopleiding” zegt het natuurlijk al, hierin zitten alle onderdelen die iedere schoonmaker in de basis moet beheersen om zichzelf gediplomeerd schoonmaker te kunnen gaan noemen. Het examen wordt uitgevoerd door het RAS-examenbureau welke ook de enige partij is die het erkende vakdiploma mag uitreiken. Dit garandeert de kwaliteit van de opleiding en borgt het niveau en waarde van het vakdiploma.

Inhoud en examinering

De basisopleiding behandelt een 4-tal onderwerpen die op vaktechnisch gebied veel aandacht krijgen en ook getoetst worden door de examinator van de RAS. Deze onderdelen zijn:
 • Stofwissen
 • Moppen
 • Sanitaironderhoud
 • Kantooronderhoud met stofzuigen
Met daarbij de nodige periodieke werkzaamheden. Alle kandidaten moeten deze oefeningen tijdens het examen uitvoeren en worden beoordeelt door de examinator. Alle kandidaten moet alle 4 de onderdelen met een voldoende afsluiten om het diploma te behalen. Als een kandidaat een her-examen moet doen omdat hij/zij bij het eerste examen wellicht op 1 onderdeel gezakt is zullen alle onderdelen herhaald moeten worden tijdens het her-examen. Vanuit mijn eigen ervaring als RAS-examinator kan ik u een heel redelijk beeld geven van de aandachtspunten bij een examen. Waar letten we op bij het examineren. Kort samengevat letten we op de 3 E-s
 1. Effektiviteit Is het onderdeel ook daadwerkelijk schoon na uitvoering van het werk. We kijken of alle handelingen uitgevoerd worden die uitgevoerd dienen te worden (werkprogramma) en we kijken daarbij aan juist gebruik van materialen, middelen, doekgebruik, dosering, mopgebruik en nog veel meer. Ik denk dat ik u niet hoef te vertellen hoeveel methodefouten je nog ziet als je een pand in loopt. Wel inzet, geen resultaat. Dat is eeuwig zonde van de energie. Stuur mensen naar een juiste werkwijze en juist gebruik van materialen en middelen.
 2. Efficiency We kijken of een deelnemer efficiënt werkt. Bij alle opdrachtgevers geldt dat tijd geld is en dat er slim gewerkt moet worden om binnen de beschikbare tijd de gewenste kwaliteit te leveren. De schoonmaker is er natuurlijk zelf ook bij gebaat om efficiënt te werken. Hij/zij wil het pand netjes achterlaten en heeft slecht beperkt tijd. Tijdens het examen dienen deelnemers dus te laten zien dat ze nadenken over routing en volgorde van werkzaamheden.
 3. Ergonomie Last but not least geldt hier zeker ! Het juist en gezond gebruiken van het lichaam is erg belangrijk in ons vak. Het is zwaar werk maar vooral ook werk met veel repeterende bewegingen. Iedere groep telt deelnemers met typische fysieke klachten ( schouders, rug polsen ) Tijdens het examen moeten de deelnemers laten zien dat zij weten hoe zij het werk met zo min mogelijk fysieke belasting kunnen uitvoeren. Het is zwaar werk, maar het moet gebeuren. Doe het dan in ieder geval op een gezonde wijze.
 

Wat is nu belangrijk(er) ?

Ik kan u melden dat alle drie onderdelen van de beoordeling even zwaar tellen tijdens het examen. Wanneer een kandidaat een vloer helemaal schoon achterlaat na het moppen is dat geen garantie voor een voldoende. Als hij/zij inefficiënt werkt en ene slechte houding aanneemt wordt het geen gebak ! Het gaat dus om een totaalplaatje. Als een schoonmaker ervaart dat de opleiding hem/haar helpt bij het uitvoeren van het werk, en dat zo gezond en efficiënt mogelijk te doen dan begrijpt u wel dat de meeste deelnemers na afloop zeker enthousiast zijn. Als alle medewerkers gediplomeerd zijn dan zijn ze ook heel goed uitwisselbaar hetgeen in de operationele sfeer heel prettig is wanneer vervanging geregeld dient te worden. Eenduidige denk- en werkwijze en materiaalgebruik garandeert continuïteit ! Samengevat hebben zowel deelnemer als werkgever baat bij een goede opleiding. Dat is ook het streven van de sociaal partners geweest toen de verplichting in de CAO middels art. 36 werd geïntroduceerd.

Over dit blog

Door middel van dit blog willen wij u informeren en op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op gebied van opleidingen, innovaties en wetenswaardigheden binnen de schoonmaakbranche en Carling Opleidingen.

Twitter feed laden...