Algemene informatie

We weten uit eigen ervaring maar al te goed dat, zeker bij sterk groeiende organisaties, heel veel schijnbaar beperkte kosten onopgemerkt blijven ( verborgen kosten). Hierbij de nadruk op schijnbaar !
Daarnaast is het ook zo dat het middenkader vaak niet voldoende inzicht heeft in de impact van kosten die ogenschijnlijk beperkt en gegrond zijn.

Uit de voorstudie is gebleken dat er daadwerkelijk een groot deel van het rendement onbedoeld en ongezien verdwijnt aan onvoorziene, onodige en ongewenste uitgaven. Dat is natuurlijk eeuwig zonde van alle inspanningen binnen een organisatie.
Daarnaast is het zo dat de ontwikkelingen in de branche en de bijkomende prijsdruk ook wel enige noodzaak vormen om financieel bewustzijn en scherp beleid te voeren op rendement. 
Het voortbestaan is enkele en alleen gegarandeerd door het behaalde rendement. Niet door de omzet !

Vervolgens heb we door middel van interviews een behoorlijk aantal middenkaderfunctionarissen kunnen beoordelen op kennis van de kosten en hun kennis van de impact van die kosten.
Tevens hebben we in die interviews achterhaald hoe men met de standaard kostenposten omgaat. Creatief of conservatief.
Ik kan u melden dat die resultaten voldoende aanleiding waren om een training op te zetten !

Vanuit die opgedane informatie en onze eigen ervaringen zijn wij alle factoren en facetten in de kostensfeer, en die beïnvloedbaar zijn,  gaan benoemen en vastleggen.  Die kennis en informatie hebben we omgezet naar een training. 

De hoofddoelen van de training zijn evident:

 • De deelnemers heel goed duidelijk maken waarom het rendement zo belangrijk is. Het voortbestaan van het bedrijf, en dus ook hun banen, hangt er van af. Het gaat dus niet om een grotere auto voor de directeur.
  Dit gevoel speelt vaak binnen deze doelgroep en dat moet onmiddellijk weggenomen worden.
 • Het bewust maken van de beïnvloedbare kostenposten die spelen in hun taakgebied
 • Creatiever maken bij indelen van taken en bewuster maken van de impact van taakindelingen
 • Het bewust maken van de impact van ogenschijnlijk kleine kostenposten.
  Ofwel bewust maken van de effecten van schijnbaar banale kosten op het te behalen rendement in onze branche.
 • Het daadwerkelijk terugdringen van vermijdbare zichtbare en onzichtbare kosten in de uitvoeringssfeer
 • Out of the box denken versus conventioneel sturen en begeleiden
  ( dit geldt voor heel veel onderdelen van hun takenpakket )
 • Leren om financieel te denken naast alleen maar operationeel
 • Leren om omzet te genereren vanuit hun kennis en ervaring bij de klanten

Hoe gaan wij de mensen trainen.

 • Vanuit een sfeer van open en vrij communiceren gaan we de deelnemers zelf laten nadenken over de aanwezige kostenposten. Gaandeweg de discussies worden dat steeds meer kostenposten. Dit is ingegeven doordat men gedwongen wordt om na te denken over zaken waar men nooit over nadacht.
 • Vanuit die inventarisatie gaan we hen laten vastleggen wat zij denken wat de impact van die kosten op het rendement zou zijn.
 • Vervolgens gaan we hen laten zien met rekenvoorbeelden en methodieken wat de werkelijke impact is van die kostenposten op het rendement.
 • Als eenmaal inzicht en besef bereikt is gaan we een stap verder. Hoe kunnen we die kosten nu gaan drukken tot een verantwoord en sociaal acceptabel minimum.
 • U begrijpt dat hier natuurlijk gestimuleerd wordt en zelfs geëist wordt dat de deelnemers met oplossingen gaan komen. Met enkele kleine hints lukt dat ook zeker, als men er maar eenmaal over gaat nadenken !
  Het is tijdens de testperiode van deze training verbazingwekkend geweest hoe creatief deze doelgroep is al eenmaal besef en bewustwording is gerealiseerd !
 • Het eind-werkstuk is een heldere doch dwingende opdracht.
  Ga in je eigen rayon alle mogelijkheden bekijken om de eerder opgesomde kosten te beperken.
  Zet dat op papier en kom met een prognose van de besparingen die jij denkt te kunnen gaan realiseren in je rayon.

Omdat de deelnemers zelf met de besparingen komen is het draagvlak en dus de inzet enorm hoog.
Het moge duidelijk zijn dat dit vele malen effectiever werkt dan een gedwongen bezuinigingspercentage ”van de directie” wat men niet draagt.  Immers men had geen besef van de mogelijkheden en dus waren die doelen onbereikbaar in  hun visie.

Hoe zeker zijn wij van onze zaak ?

Het resultaat in de pilots was enorm. Zelfs boven onze verwachtingen.

Dat had met 2 factoren te maken:

-       een juiste keuze van ons bij welke klant deze opleiding kansrijk zou zijn 

-       Binnen die organisaties waren er ook wel heel veel ongeziene kostenposten als gevolg van zeer grote groei in omzet en middenkader

 

Wij bieden u de garantie dat de totale bezuinigingen die zij zichzelf als SMART doel (voor uw organisatie) gaan opleggen de kosten voor de opleiding ruim gaan dekken !

Zou dat niet zo zijn dan worden de kosten voor de opleiding volledig aan u gecrediteerd !

Nogmaals , zij leggen zichzelf die target op aan het einde van de opleiding en wij maken ook duidelijk dat deze niet fictief is doch dat deze als persoonlijke doelstelling wordt gedeponeerd !

Voor een groepsdynamiek die tot succes gaat leiden zijn minimaal 6 deelnemers vereist.  Maximaal 12 deelnemers per groep.

De kosten voor deze opleiding “Cost-Management” 

6 lesdagen en de terugkomdag bedragen  € 935,- per persoon

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze cursus? Wij beantwoorden uw vragen graag!

Contact opnemen

Deze training is nog niet ingepland voor open inschrijving

Heeft u vragen over de planning of over de mogelijkheden van een incompany-training, neem dan gerust contact op

T: 0344-653848

E: info@carling.nl

of via de contact pagina

Soort
Cursus
Incompany
Open inschrijving
Duur
6 dagen
Examen
Nee

Uw investering
€ 935,00

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per persoon.